Frp fremmer mistillit mot fylkeskommunedirektøren

Ifølge Frank Sve fremmer Møre og Romsdal Frp sin fylkestingsgruppe mistillitsforslag mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Møre og Romsdal FrP har fremmet mistillitsforslag mot fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik (t.h.).  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Sve varsler om mistillitsforslaget i en lengre e-post, og skriver der blant annet:

– Over lengre tid har fylkeskommunedirektøren i flere store og viktige saker gjennomført saksbehandling som har blitt håndtert på en måte som verken kan aksepteres eller som bygger opp under nødvendig omdømmebygging for Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette har heller ikke vært i tråd med forsvarlig saksbehandling, som er et klart krav til fylkesrådmannen jamfør kommuneloven.

Han trekker så fram ei lang rekke saker hvor han mener fylkeskommunedirektøren har gjort en dårlig jobb.

– Begeret er fullt, overfullt og fylkestingsgruppa til Møre og Romsdal FrP kan ikke gjøre annet enn å uttrykke mistillit til fylkesrådmannen, og ber fylkestinget behandle denne saka deretter, avslutter Sve e-posten med.