Her vil de bygge visningssenter for laks

SalMar Farming har søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse til etablering av et visningssenter for laks i Molde.

Senter: Slik ser SalMar for seg at det nye visningssenteret i Molde blir seende ut.   Foto: SalMar

Nyheter

Dette vil kunne bli et komplett visningsanlegg med nærhet til hele produksjonssyklusen fra stamfisk til slaktefisk. Det vil bli mulig å se alt fra produksjon på land til tradisjonelle og lukkede merder i sjø, heter det i ei pressemelding fra SalMar.

Fra rogn til ferdig produkt

– SalMar har hele verdikjeden alt fra rognkorn til ferdig produkt samlet i Romsdal, og ønsker å benytte denne unike muligheten til å fremme havbrukets tilstedeværelse og synlighet i regionen. Vi ser på Molde som et naturlig utgangspunkt for dette, sier produksjonsdirektør Torgeir Grindskar i SalMar i pressemeldinga.

Visningssenteret skal inneholde en interaktiv utstilling som gir ei bred innføring i havbruksnæringen. I tillegg vil flere høyteknologiske installasjoner gi besøkende innsikt i oppbygginga av et oppdrettsanlegg, miljøfaktorer og en mulighet til å oppleve livet til laksen i merden.

I Molde sentrum

Salmon Center Molde er tenkt etablert med 400 kvadratmeter i tilknytning til det planlagte Macé-senteret i Molde sentrum. Det totale besøksgrunnlaget til senteret er anslått til rundt 190.000 besøkende årlig, og vil ha behov for fire fulltidsansatte.

– Vi har inngått flere samarbeidsavtaler med lokale aktører, deriblant Høgskolen i Molde og Romsdalsmuseet, og vil i både etableringa og drift benytte oss av flere lokale krefter og fagmiljøer, forteller prosjektleder Karoline Sandberg i SalMar.

Dersom søknaden går igjennom hos Fiskeridirektoratet, og alt går etter planen, vil Salmon Center Molde stå klart for publikum i slutten av 2021.