Vindkraft på Haramsøya:

Motvind Norge kritiserer politiet

Politiet har kome fram til at utbyggar Zephyr har juridisk rett til å bruke Haramsfjellvegen. Det får styreleiaren i Motvind Norge til å reagere.

Jurist: Yngve Skovly er politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt.   Foto: Arkivbilde.

Nyheter

– Vi er blitt presentert det som utbyggar meiner gir grunnlag for bruksrett, og tvilar ikkje på denne retten.