Utsetter beslutning om tannklinikk i Sykkylven

Flertallet i fylkesutvalget opprettholder inntil videre tannklinikker både på Stranda og i Sykkylven. Samtidig ber de om mer utredninger om hva de vil koste å få på plass en trafikksikker løsning.

Lite fornøyde: Stranderne Frank Sve (Frp) og Jan Ove Tryggestad (Sp) er lite fornøyd med hvordan saken om en felles tannklinikk mellom Stranda og Sykkylven har utviklet seg. 

Her snakker vi om av og påkjøring i et kjempefarlig kryss. Rundkjøring er alternativet

Frank Sve
Nyheter

I vedtaket heter det at en tar til etterretning at det er inngått en langsiktig leieavtale for nye lokaler i Sykkylven, og at det ikke er tatt hensyn til trafikksikkerheten tilknyttet lokalene.