Rauma:

Neppe tunnel på E136 forbi Veblungsnes

Planene om en tunnel for E136 forbi Veblungsnes ser ut til å være skrinlagt. Statens vegvesen anbefaler ei løsning med veg i dagen. Et enstemmig formannskap i Rauma støtter dette.

Forslag: Slik foreslår Statens vegvesen at nye E136 blir lagt forbi Veblungsnes i Rauma.   Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Det melder Åndalsnes Avis.

Saka skal videre til kommunestyret 18. juni, og før det vil kommunen arrangere et folkemøte om vegen 17. juni.

Kvikkleire

Alternativa som er vurdert er ny veg med miljøtunnel, ny veg i dagen gjennom sandtaket, utbedring av eksisterende veg og fjelltunnelalternativ.

«For å unngå bygging av miljøtunnel i kvikkleireområde og samtidig redusere kostnadene, tilrår Statens vegvesen at nye E136 gjennom Veblungsnes blir bygd i dagen", heter det i tilrådinga fra vegvesenet.

Må rive hus

Statens vegvesen har forklart at dersom man velger det alternativet de anbefaler vil man slippe unna med at det bare er tre hus som absolutt må innløses.

I tillegg er det fem hus som berges. Men de må da bo bak en støyvoll.

Bompenger

Åndalsnes Avis skriver at bompenger ble et stort tema i møtet. Alle politikerne stilte seg til slutt bak følgende formulering:

"Rauma kommune ber om at det primært vurderes ei løsning uten bompengebelastning. Sekundært at det vurderes en løsning der beboere og næringsliv på Veblungsnes fritas for bompengebelastning".