Garantiavtale til ny næringsvekst

Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har inngått en garantiavtale som sikrer 14 norske banker totalt to milliarder kroner til ny næringsvekst.

Trapper opp: Divisjonsleder Terje Krøvel i Sparebanken Møre er glad for garantiavtalen som banken har inngått med Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet. Avtalen gir banken mulighet til å tilføre små og mellomstore bedrifter finansiering til nye satsinger på Nordvestlandet. (Arkivbilde). 

Nyheter

De 14 bankene er Sparebanken Møre, DNB, SpareBank 1 SMN, Nordea, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Sør, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 BV, Danske Bank, SpareBank 1 Østlandet og SpareBank 1 Gudbrandsdal. Vekstgarantiordninga gjelder ut 2021.