Her laga dei første godøyingane mat for 6000 år sidan

Arkeologar har funne brente beinfragment, trekol og ein del flint i eit område på Dyb på Godøya. Dei trur det er spor etter dei første godøyingane, 4000 år før Kristus.

Godøya: Oversikt over steinalderlokalitet på Dyb på Godøya.  Foto: Aaron Johnston

Nyheter

– Vi har sendt prøver til C14-analyse ved eit laboratorium i Miami, men har ikkje fått svar tilbake enno. Ut frå det vi har sett, trur vi funna er frå eldre steinalder, frå perioden rundt 4.000 år før Kristus.