Forretningsbygg

Nybygg-nabo til Meny på Lerstad

Et nytt 18 meters høyt, fem-etasjers kontor-og forretningsbygg, kan bli ny Meny-nabo på Lerstad.

Nybygg: Skisse av omsøkt nybygg (midt i bildet) på Lerstadvegen, sør for Meny Lerstad, hvor det i dag står en eldre enebolig med omkringliggende hage. Eiendommen ligger inntil E136 med Shell Lerstad tvers over vegen. Innfartsvegen til høyre.   Foto: ProESS AS (Illustrasjon)

Nyheter

I dag står det et eldre bolighus på eiendommen like ved Meny Lerstad. Det er nå lagt fram et planforslag om å endre eiendommen fra boligformål til formål for forretning, kontor og tjenesteyting.