«Smart-Water»-prosjekt – først i Norge

Unik smart-bøye sjekker drikkevannet vårt

Den gule smart-bøya som tirsdag er utplassert midt i Brusdalsvatnet, skal kontinuerlig innhente informasjon om tilstanden i drikkevannskilden til nær 70. 0000 mennesker.

Smart-bøye: Bøya på Brusdalsvatnet skal ligge og logge verdier som har betydning for vannkvaliteten. NTNU skal få inn data i sanntid.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

– Vi er først i Norge, og selve forskningsprosjektet er banebrytende både i regional og nasjonal målestokk, forteller en entusiastisk Bjørn Skulstad, avdelingsleder for vann i Ålesund kommune.