Ga signal om kva som bør med i økonomiplanen til fylket:

Skal kjempe for bompengekutt på Nordøyvegen

Reduserte bompengar på Nordøyvegen, gjenopning av nedlagte klassar i den vidaregåande skulen, med særleg vekt på YSK-linjer. Og behalde distriktstannklinikkane.

Nordøyvegen: Her kjem Lepsøybrua på den nye Nordøyvegen.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Det er tiltak som bør prioriterast når fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik og hans mannskap skal begynne arbeidet med å lage ein økonomiplan til hausten.