Frykter at lavterskeltilbud blir nedlagt:

– Når folk sier at de har fått et nytt liv, da blir jeg rørt

De ansatte forteller om stor pågang og et tilbud som fungerer. Men nå er lavterskeltilbudet innen psykisk helse nedleggingstruet.

Gir rask psykisk helsehjelp: Fra venstre: Alice Fjellving Bjerkvik, Karin Juliebø Langen, Sian Michelle Grytebust og Britt Toril Vartdal.  Foto: Staale Wattø.

Nyheter

– For litt siden var det en som hadde vært gjennom søvnbehandling hos oss som fortalte at livet hans hadde forandret seg totalt, med positivt fortegn, etter behandlingen. Når folk sier at de har fått et nytt liv, da blir jeg rørt, selv om dette er jobben min, forteller Britt Toril Vartdal. Hun er sosionom med videreutdannelse innen kognitiv terapi og jobber ved tilbudet Rask psykisk helsehjelp (RPH) i Ålesund kommune.