Vindkraftutbygginga:

Fylkestinget ber om stans på Haramsøya

Eit samrøystes fylkesting i Møre og Romsdal med klar oppmoding til regjeringa i vindkraftsaka.

Haramsøya: Utbygging av vindkraftverk på Haramsøya.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

«Møre og Romsdal fylkesting ber regjeringa stanse utbygginga av vindkraftanlegget på Haramsøya i påvente av krav frå Ålesund kommune om gjennomføring av nye støykartleggingar, og inntil varsla sak frå Motvind Norge og Nei til vindkraft på Haramsøya er avklart i rettsapparatet.»