Nerlandsøybrua:

Usemje om gangvegar og stigning

Eit fleirtal i fylkestinget vil at administrasjonen skal arbeide vidare med planane for ei ny Nerlandsøybru, der ein stryk bygging av nye gang- og sykkelvegar i samband med brua for å spare pengar.

Bruforfall: Nerlandsøybrua er i dårleg stand og syng på siste verset. (Arkivbilde)  Foto: Knut Arne Aarset

Nyheter

Dette var Bjarne Kvalsvik frå Uavhengig valliste for Sunnmøre, Frank Sve frå Framstegspartiet og Hans Kjetil Knutsen frå Sunnmørslista ueinige i. Dei ville også ha med desse gang- og sykkelvegane.