– Jeg kunne gått rett ut i vegen

Blindeforbundet reagerer på at lovpålagte krav ikke blir fulgt ved nye utbygginger.

Farlig: Ifølge Blindeforbundet er Ålesund dårlig tilrettelagt for blinde og svaksynte. Ett av mange eksempel er på Moa. Her er blinde Thor Tyslum uvitende på veg ut i et overgangsfelt. Overgangsfelt bør være markert med med farefelt i bakken.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Roy Austerslått i Norges Blindeforbund Møre og Romsdal og blinde Thor Tyslum har tatt turen til Midtmoa. Stedet er valgt som et av mange eksempel i Ålesund hvor det er dårlig tilrettelagt for blinde og svaksynte, og de reagerer spesielt på at lovpålagte krav ikke følges selv på nye utbygginger.