Tøffe diskusjonar om økonomi i nye Ålesund:

– Det hjelper ikkje å ause båten om vi ikkje veit kvar proppa er

Mange var fortvila over den økonomiske situasjonen i Ålesund, men atter ein gong var det fleire spørsmål enn svar. Spesielt gjaldt dette kvifor gamle Ålesund kommune gjekk med nesten 193 millionar kroner i minus på drifta i fjor.

Fekk ikkje så mange svar: Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) hadde håpt på fleire og betre svar om kvifor det gjekk så gale med økonomien i gamle Ålesund i 2019. Høgres Dag Olav Tennfjord (til venstre) tok til orde for å byggje opp eit større disposisjonsfond.  Foto: Staale Wattø (arkivfoto)

Nyheter

– 2019 var eit horribelt år. No må dei som fekk oss inn i uføret ta ansvar for å få oss ut av det. Det hjelper ikkje å ause båten om vi ikkje veit kvar proppa er, sa Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).