Klarsignal for stort symjeanlegg i Volda

Eit klart fleirtal i Volda kommunestyret seier ja til eit symjeanlegg til 165 millionar kroner.

Det nye symjeanlegget skal liggje ved sidan av Volda Campus Arena. Korleis utforminga vert, er ikkje avgjort enno.  Foto: Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt:) Kommunestyret tok torsdag kveld eit såkalla konseptval for det nye symjeanlegget. Det vil seie kva rammer som skal liggje til grunn når byggjenemnda skal arbeide vidare med prosjektet.