< Tilsette ofrar ei ferieveke for å jobbe - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Tilsette ofrar ei ferieveke for å jobbe

Mange av dei tilsette hos Ekornes har sagt seg villige til å arbeide den første ferieveka i sommar. Årsaka er tjukke ordrebøker.

Orientering: Allmøte i produksjonsavdeling hos Ekornes. I midten konsernsjef Roger Lunde.  Foto: Ekornes

Nyheter

I tillegg blir det også ein god del overtid og laurdagsarbeid framover på grunn av stor auke i ordreinngangen etter at mange av koronatiltaka vart oppheva i land etter land.