Hastesak i Ålesund

Ber om superrask behandling for ny bobilparkering

Kommunen anmodes om forsert behandling av etablering av 55 parkeringsplasser for bobiler på Skjerva.

Bobil: Bobilparkering på Skjerva.  Foto: Kibsgaard-Petersen (Illustrasjon)

Nyheter

– På vegne av Ålesund Bobilparkering AS søker vi om midlertidig tillatelse til bygging av bobilparkering, skriver arkitektkontoret Kibsgaard-Petersen i et brev til Ålesund kommune, og viser til vedlagte tegninger. De skriver at tiltakshaver har vært i dialog med prosjektleder Jannike Amdal Helland i «Byen som regional motor» og fått tilbakemelding om at friarealene bør ha en utforming og tilpassing til et voksnere publikum.