Ofrer ikke grunnen

Får ikke etablere nedsenka avfallsdunker her

Ei renovasjonslomme i Borgundvegen vil komme i konflikt med fremkommeligheten og forverre trafikkbildet ytterligere, mener Møre og Romsdal fylkeskommune - og gir Ålesund kommune tommel ned for etablering.

Borgundvegen: Ikke egnet for nedsenka avfallsdunker, ifølge Møre og Romsdal fylkeskommune.   Foto: Google Maps

Nyheter

Kommunen har sendt forespørsel om etablering av nedsenka avfallsdunker langs Borgundvegen tilknyttet boliger på sørsida av vegen. Det er planlagt ei droppsone der avfallet kan bli henta med kranbil. Droppsona er planlagt etablert på en strekning der det i dag er langsgående parkeringsplass.