Her heng Mathias høgt over Flydalsjuvet

– Eg har tenkt på dette bildet mange gonger, og det var godt planlagt, fortel Mathias Hoggen som laurdag gjorde eit spektakulært stunt på Flydalsjuvet i Geiranger.

Flydalsjuvet: Siste åra har det vore fleire oppslag i media om turistar som usikra går utpå kanten der Flydalsjuvet går stupbratt ned. Mathias Hoggen er ikkje nokon vanleg turist, men er godt sikra og nøye med at det han gjer skal vere trygt.  Foto: Odin Jæger

Nyheter

Flydalsjuvet er eitt av dei mest fotograferte turistikona her i landet, med Geirangerfjorden i bakgrunnen. Bilde i ulike variantar florerer på sosiale media, med og utan folk. Siste åra er turistar blitt åtvara mot å gå ut på kanten av stupet, men Mathias Hoggen frå Ålesund er ikkje ein vanleg turist.