Blindheim-Myrland

Naboene er varslet om nybygg

Naboene varsles om planene for nybygg i industriområde og bygging av støyvoll mot boligbebyggelsen på Myrland.

Blindheim: I Tverrvegen, mellom Myrland og Blindheim, planlegges det nybygg.   Foto: proESS (Illustrasjon)

Nyheter

Det er proEss som på vegne av tiltakshaver, Tverrvegen 38 AS, som har sendt ut nabovarsel og følgeskriv i forbindelse med bygging av et to-etasjers nybygg bestående av lager og kontor.