Nytt naturreservat:

Denne skogen er nå verna

Regjeringa verna tirsdag 30 skogområde i sju fylke. Eitt av dei ligg i Liabygda i Stranda kommune.

Liabygda: Ei gamal furu på Øvre Ansok i Liabygda naturreservat.  Foto: Fylksmannen i Møre og Romsdal

Nyheter

Områda er levestad for ei rekkje truga arter. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet, heiter det i ei pressemelding frå Klima- og miljødepartementet.