Jomfrufødsler i loppedammen

Fra fuglelopper under reingjøringa av blåmeisenes ospestammeholk, har fokus siste dagene vært retta mot vannlopper i en dam nede ved sjøen.

Vannlopper i mikroskopet: Det knøttlille krepsdyret er nesten gjennomsiktig. Vi ser øyet, tarmen som går gjennom kroppen og de runde eggkapslene i ryggpartiet. Alle fotos: Roger Engvik 

I mikroskopet ser jeg at de har både hode med snute og et stort, mørkt øye

Nyheter

I år har det ikke bare vært hundrevis av rumpetroll der, men titusenvis av knøttsmå krepsdyr, kalt dafnier eller vannlopper. Og de har gode levevilkår denne sommeren.