Tidligere helsetopp hevder: – Vingeklipping av Helse Møre og Romsdal var et bestillingsverk

Nå må styremedlemmene i helseforetakene være årvåkne og holde seg på banen, mener Asmund Kristoffersen.

Asmund Kristoffersen. ARKIV.  Foto: Tidens Krav

Nyheter

Fra 2022 kan det bli merkbart mer penger til Helse Møre og Romsdal. I løpet av 2020 blir finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge justert, og det er neppe snakk om småpenger.