Fem namneforslag til mediebygg

Kven skal det nye mediebygget i Volda kallast opp etter? Olga Meyer, Sivert Aarflot, Aasmund Olavsson Vinje - eller Ivar Aasen?

Bygg: Det nye mediebygget i Volda.  Foto: Link

Nyheter

Eller skal ein unngå personnamn, og døype huset for Spegelen?