Ålesund:

Slik jobbar kommunen for å hjelpe rusavhengige

Kommunedirektør Astrid Eidsvik svarar på utsagn frå politikar Eva Brit Langva om lavterskeltilboda i Ålesund kommune.

Svarar: Kommunedirektør Astrid Eidsvik  Foto: SOFIE SVANES FLEM

Nyheter

Eva Brit Langva (MDG) sa til Sunnmørsposten at kravene er for strenge og at ho heile tida kjempar for å utvide rusomsorgen i Ålesund kommune, og lover å følge opp dette politisk.