Festøya-Solavågen:

El-ferje må gå på diesel

Snart er elferjene som skal trafikkere sambandet mellom Festøya-Solavågen på plass. Likevel vil ferjene mellom strekninga drive på diesel en god stund til.

Elferje: «Tidefjord» har kunnet gå på elektrisk kraft siden februar i år da den ble ferdig med å bygges om. Den går fortsatt på diesel fordi det mangler ladestasjon.   Foto: Mia Sandnes Nilsen

Nyheter

Om bord på Norleds ferje «Ullensvang» på vei mot Festøya treffer Sunnmørsposten passasjer Ottar Rogne, som har tatt turen over for å kjøre barnebarnet Lars Gustav Rogne på fjelltur. Han tror det skal bli godt med nye ferjer, selv om han mener at de som går nå er helt greie.