NTNU i Ålesund får flere millioner til oppgradering

Sammen med Høgskolen i Molde får NTNU i Ålesund millioner til å oppgradere sine bygg og lokaler.

Oppgradering: NTNU i Ålesund tildeles flere millioner kroner til å oppgradere første etasje i hovedbygget.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I statsbudsjettet for 2020 bevilget Stortinget 161 millioner til oppgradering av forsknings- og læringsareal ved universiteter og høgskoler. Som en del av regjeringens krisepakke, kommer nå ytterligere 100 millioner ekstra. Dette skal brukes slik at 11 universiteter og høgskoler skal kunne oppgradere og tilpasse sine lokaler til nye undervisningsformer.


NTNU scorer høyest på omdømme

Nesten én av to nordmenn mener NTNU er den utdanningsinstitusjonen i Norge som har best kvalitet, viser en ny undersøkelse.


NTNU i Ålesund får 6 millioner, som skal brukes til å oppgradere første etasje i hovedbygget. Høgskolen i Molde får 8,5 millioner til å oppgradere arealer som drives av studentene selv.

– Disse midlene vil gjøre at både Høgskolen i Molde og NTNU i Ålesund kan oppgradere sine lokaler. Å sette i gang flere gode prosjekter i UH-sektoren vil komme studentene til gode. Samtidig vil denne delen av krisepakken også bidra til aktivitet i byggenæringen. Det er viktig i disse korona-tider, sier stortingsrepresentant Marianne Synnes Emblemsvåg i ei pressemelding.


Ålesund:

Naboer kritisk til bygging av 26 meter høgt studentbygg

Flere naboer er kritisk til den planlagte utførelsen av det nye studentbygget ved NTNU Campus Ålesund. Manglende områdeplan, byggets høyde og farge er blant innvendingene.


Det er nå bevilget totalt 752 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter siden 2015. I tillegg til dette må de forskjellige institusjonene selv bidra med minst like mye midler til prosjektene.