Vard tildeler Ålesund-selskap kontrakt

I ei pressemelding melder Vard at de har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers ei kontrakt for at de skal levere det marine kjølesystemet til en ny hekktråler de har under bygging for det norske trålrederiet Nergård Havfiske.

Under bygging: Slik vil hekketråleren se ut. Vard står for byggingen av skipet, mens Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers skal levere kjølesystemet.   Foto: Pressefoto

Nyheter

I følge kontrakten skal selskapet levere sitt "Rack" sjøvannskjølesystem til hekktråleren. Dette er en type sjøvannskjøler som er integrert i skroget under fartøyet sitt maskinrom. Det er ment for å redusere temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved å bruke sjøvann. Samtidig som det ikke tar opp verdifull plass i maskinrommet. "Rack"-systemet er utformet for å øke tiden mellom hver rengjøring og redusere tidsbruken når rengjøring av systemet er nødvendig. Kjølerne kan trekkes ut fra under maskinrommet selv om man er til sjøs, slik at det ikke er nødvendig å dokke skipet for å foreta vedlikehold og rengjøring.