Vil ha søndagsopne butikkar i Stordal i sommar

Joker Stordal og Coop Prix Stordal ønsker begge å halde søndagsopne butikkar i sommar. Fjord kommune støttar søknadane.

Har mange tilreisande: Stordal i Fjord kommune. 

Nyheter

No er det opp til Fylkesmannen i Møre og Romsdal å avgjere søknadane.