Underskot for skisenter

Ørskogfjellet: Arkiv.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Ørskogfjell skisenter AS meir enn halverte inntektene sine i 2019 i forhold til året før, ifølgje rekneskapen som no er gjort offentleg.