Viderefører Nordvest Forum

Vil gjenreise møteplass for næringslivet

Ålesund Kunnskapspark skal videreføre grunntankene i det tidligere Nordvest Forum.

Ny møteplass: Nordvest Forum reetableres i regi av Ålesund Kunnskapspark. Fra venstre:Anne Holstad (siste daglige leder), Olav H. Dyrnes (styremedlem), Jan Rune Hurlen (styreleder), Knut Åsebø (prosjektleder) og Per Erik Dalen, Ålesund Kunnskapspark.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

– Tida er inne for en møteplass på tvers av ulike næringer, der vi kan reflektere i fortrolighet over de felles utfordringene vi har. Næringslivet er i endring, men vi har fortsatt grunn til å være stolt av det varierte næringslivet vi har på Nordvestlandet.