Refser Ålesund kommune for Havsul 1-håndteringen

Bare vindkraftutbyggeren fikk orientere foran kommunestyret. Fiskebåt reagerer sterkt og MDG mener seansen var unaturlig.

Leder for Fiskebåt: Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt, har signert brevet til kommunen.  Foto: Arkiv.

Nyheter

I et brev til Ålesund kommune, kritiserer Fiskebåt kommunen for å bryte med god saksbehandling.