Ber om gjennomgang av økonomien til Helse Midt-Norge

Leder av Ålesund Arbeiderparti ber Riksrevisjonen om å vurdere en revisjon av økonomien til Helse Midt-Norge.

Ap-folk: Siv Katrin Ulla (til venstre), Jack Narve Sæther og Eva Vinje Aurdal avbildet under valgkampen i 2019.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Siv Katrin Ulla skriver i en epost til Sunnmørsposten at tilliten til helseforetaket er tynnslitt og Ålesund Arbeiderparti ser ingen annen utvei enn å be Riksrevisjonen om hjelp. Bakgrunnen er saken om mulig feilfordeling av midlene innad i helseforetaket som Sunnmørsposten har omtalt.