Tilpasser seg korona-situasjonen:

Heimevernet gjenopptar aktiviteten til høsten

Planlagt aktivitet vil gå som normalt i høst, opplyser Heimevernet.

Beredskap: HV-11 gjenopptar kursing og opptak av nye mannskaper til høsten. Her fra et tidligere opptak til innsatsstyrke Archery.   Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

– At områdene begynner å trene igjen er viktig for at Heimevernet skal ha den beredskapen vi trenger

Elisabeth Michelsen
Nyheter

Under korona-krisen har det vært stans i all øving- og kursvirksomhet i Heimevernet.

– Hvis ikke smittesituasjonen i Norge forverrer seg i løpet av sommeren, vil Heimevernet gjenoppta planlagt virksomhet igjen til høsten, opplyser sjef for Heimevernet, Elisabeth Michelsen til forsvaret.no.

– Etter sommerferien og fram til jul fortsetter vi med den aktiviteten som er planlagt, men med tilpasninger til korona. Vi skal kle opp tusenvis av nye soldater og vi skal kurse mange nye lagførere og troppssjefer.

At områdene begynner å trene igjen er viktig for at Heimevernet skal ha den beredskapen vi trenger, men vi skal tilpasse treningen slik at det skjer på en trygg og forsvarlig måte, sier hun.

16. juni trådte de siste HV-soldatene av på grensen etter å ha stått i oppdrag siden 18. mars.

Grensekontroll: Politi og militært personell (HV, Heimevernet) passer på ved grensen mellom Norge og Sverige på Svinesund i slutten av mars. Den 16. juni trådte de siste HV-soldaten av etter å ha kontrollert grensetrafikken mellom Sverige og Norge.   Foto: NTB Scanpix

Soldater fra til sammen sju HV-distrikt har bidratt med nær 17.000 soldatdøgn, der de har kontrollert grensetrafikken mellom Sverige og Norge.

Ifølge Michelsen har Heimevernet løst oppdraget på en forbilledlig måte.


Kan bli utkalt i korona-krisen:

Heimevernet forbereder seg til korona-innsats


Opprettholder beredskap

Også i Møre og Fjordane Heimevernsdistrikt planlegges det for at aktiviteter gjenopptas.

– De økonomiske og praktiske konsekvenser som følge av COVID-19 medfører justeringer i opprinnelig planlagte aktiviteter for andre halvår 2020. Ambisjonen for høstens aktiviteter er å sikre at våre avdelinger fortsetter å være beredskapsklare, heter det i en pressemelding fra HV-11.

I høst vil de prioritere å trene mannskaper og befal, med fokus på skyte- og våpentjeneste.

– Vi vil også gjennomføre ny tilføring av personell for å opprettholde dekningsgraden. Innsatsstyrken vil gjennomføre både trening og opptak. For øvrig vil vi gjennomføre grunnleggende lagførerkurs og troppssersjant-kurs.

Opptaket til innsatsstyrke Archery blir i slutten av oktober.

Egen smittevernveileder

Heimevernet har utarbeidet egen smittevernveileder.

I tillegg til kjente regler for hygiene og desinfeksjon, rengjøring og avstandskrav, vil man tilstrebe å etablere mindre enheter ved oppmøte, såkalte nærkontaktgrupper.

– Vi vil redusere kontakt mellom de ulike gruppene. Vi vil tilrettelegge for at det meste av aktivitet kan foregå utendørs og vi vil la personellet reise hjem etter endt tjeneste framfor å benytte teltforlegning, heter det fra ledelsen i HV-11.

Med tanke på familier og bedrifter som kan være i en utfordrende situasjon som følge av korona-krisen, vil Heimevernet ta hensyn i søknader om utsettelse eller fritak fra årets trening.

Nye feltvogner er forsinket

I distrikt Møre og Fjordane har levering av de nye Amarok-feltvognene blitt noe forsinket, blant annet som følge av korona.


30-35 nye militære kjøretøy til Møre og Fjordane:

Nå får HV-11 nye feltvogner

Snart kan deler av Heimevernet i Møre og Fjordane bytte ut gamle og umoderne feltvogner.


Disse ventes nå i løpet av høsten, og senest innen utgangen av året. Kjøretøyene vil bidra til økt feltmobilitet for innsatsstyrken.


Heimevernet i Møre og Fjordane:

Den nye HV-sjefen i Møre og Fjordane: Ekspert på krig i kulde og snø

Knut Are Bakke (52) overtar som ny sjef for HV-11. Han er tidligere sjef for Forsvarets vinterskole.