Så mange har fått tilbud om plass ved videregående i fylket

Førsteinntaket til videregående opplæring i fylket er klart.

Fagerlia videregående skole. Illustrasjonsfoto.  

Nyheter

9.704 søkere har fått tilbud om skoleplass i videregående skole i Møre og Romsdal til neste år.

I ei pressemelding opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune at det nesten bare er søkere med ungdomsrett som har fått tilbud om skoleplass.

Etter dette første inntaket er det 82 søkere med ungdomsrett som ikke har fått plass på første videregående, 40 som ikke har fått plass ved andre videregående og seks som ikke har fått plass på tredje videregående. Totalt sett er dette færre enn i fjor.

Venteliste

De som har fått tilbud om studieplass har frist på å svare 10. juli. Deretter er det andreinntak i august.

– Av erfaring vet vi at en god del av dem som står på venteliste vil komme inn når andreinntaket blir kjørt 3. august. Vi vil også passe på at alle søkere med ungdomsrett får skoleplass til skolestart. Andre søkere får ikke tilbud før alle med ungdomsrett har fått en skoleplass, sier konstituert fylkesutdanningssjef Kariann Dimmen Flovikholm.

Det er opprettet ventelister for å få på plass flere tilbud til første videregående. Dette gjelder blant annet helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon, elektrofag, studiespesialisering, naturbruk, idrettsfag og bygg- og anleggsfag.

Alternativ fagopplæring

30. juni var det også 1.310 søkere til fagopplæring. Av disse har 1.115 bosted i Møre og Romsdal og læreplass som første valg.

Møre og Romsdal fylkeskommune melder at det ved utgangen av juni var 835 søkere som har fått læreplass.

– Dette er en svak økning fra samme tid i fjor, skriver fylket.

Møre og Romsdal fylkeskommune skriver at de vil kompensere for læreplasser som forsvinner på grunn av korona-situasjonen, ved å opprette alternativ fagopplæring i tredje videregående.