Helsedirektoratet og helseforetaket ble varslet om farlig narkotikaparti i Ålesund

Etter flere dødsfall og advarsel om GHB fra politiet har også Helsedirektoratet blitt varslet om at et farlig parti med narkotika er i omløp i Ålesund.

Innholdet på bildet har ikke tilknytting til denne konkrete saka, men Helsedirektoratet vil advare mot GHB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Det er rundt en uke siden en privatperson sendte mail til Helsedirektoratets rusalarm. Hun advarte om at flere personer hadde dødd av et parti med GHB eller kokain som er blandet med fentanyl.

Det er snart to uker siden to personer ble funnet døde i sine hjem med kort mellomrom. Politiet koblet dødsfallene sammen, og gikk i den forbindelse ut og advarte mot rusmiddelet GHB. De kan imidlertid ikke bekrefte at personene døde av et bestemt rusmiddel, av samme rusmiddel, eller av det eventuelle farlige partiet før de får svar på analyseresultatene.


Politiet undersøker to dødsfall i Ålesund:

– Vi har bedt om at prøvene blir analysert så raskt som mulig

Politiet undersøker for tiden to dødsfall, etter rykter om at et særlig farlig narkotisk stoff skal være i omløp i Ålesund. Svarene på prøvene fra de to avdøde kan la vente på seg.


– Veldig farlig

Helsedirektoratet sendte varselet videre til Trond Ljøkjell, avdelingssjef for kompetansesenter rus i Helse Midt-Norge. Han sier at når et slikt varsel kommer, gjelder det å spre informasjonen.

– Man bør varsle kolleger i nettverket man er en del av, og de igjen må snakke med sine brukere og kontakter. Det gjelder å få fortalt at det kan være farlige midler i omløp, og at brukerne må være varsomme, sier han.

Ljøkjell forteller at en utfordring kan være at brukere ikke alltid er klar over hva de får når de kjøper narkotika.

– Nå vet jeg ikke noe om blandingsforholdet eller styrkegraden til dette partiet, men jeg vil vurdere det som veldig farlig. Særlig blandingen av GHB og fentanyl, som er to farlige midler også hver for seg. Det skal svært lite til for å overdosere disse, sier han.

Varsleren som sendte alarm til Helsedirektoratet skrev om flere enn to dødsfall, og Ljøkjell anser det som et høyt tall.


Har prøvd å hjelpe avdøde: – Kravene er for strenge

Eva-Brit Langva er tett på rusmiljøet i Ålesund, og har prøvd å hjelpe den ene avdøde til å få bedre kontroll på rusproblemene.Rusteamet svarer på kritikken: – Vi hjelper på brukernes premisser

I forbindelse med to dødsfall i rusmiljøet på kort tid har mange tatt til sosiale medier for å kritisere kommunens rusteam. Nå tar de til motmæle.