Krever lovlighetskontroll av Havsul1-vedtak

Det er MDG og Rødt som har sendt et brev til kommunestyret i Ålesund kommune der de ber om at vedtaket om utsatt idriftsettelse av Havsul1-prosjektet kontrolleres.

Igangsettelse av Havsul1-prosjektet har vært utsatt flere ganger. Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

«Vi mener at måten saken har blitt lagt fram på, måten debatten ble gjennomført på og måten avstemmingen ble gjort på gir grunnlag til å oppheve vedtaket», heter det i brevet til kommunestyret.


Aksjon mot vindkraftverk ved fuglefjellet på Runde

Både ornitologar og fiskarar deltek laurdag i ein aksjon på Rundebranden, det tredje største fuglefjellet i Noreg, i protest mot planane om eit vindkraftverk i nærleiken.


Representantene mener blant annet at saken ble sendt ut for sent, saksutgreiinga var for dårlig og at taletid til utbygger ga dem en stor fordel.

«Utbygger med Harald Dirdal fra Havgul Clean Energy AS og utgreier Kjetil Mork fra Multiconsult ble invitert av ordfører for å presentere Havsul1 for kommunestyret […]. De fikk 50 minutter til å presentere sin side og svare på noen spørsmål. Ordføreren ble kontaktet av flere av motstemmene med ønske om å få presentere sitt syn, men ingen fikk slippe til», skriver representantene i brevet.


Ser alvorlig på at kun vinkdraftutbygger fikk orientere før viktig vedtak

Bare vindkraftutbyggeren fikk orientere foran kommunestyret. Fiskebåt reagerer sterkt og MDG mener seansen var unaturlig.


De kritiserer også at saken ble behandlet i samme møtet som kommunestyret fikk orientering i.

«Når saken blir behandlet i samme møtet som kommunestyret får en orientering i, skaper det et skeivt bilde av saken. Man får ikke mulighet til å svare på påstander som blir fremsatt og det kan dermed bli brukt til å lede representantene».

Det siste punktet på lista av kritikk mot vedtaket er at representantene fikk mulighet til å endre stemmen sin.

MDG og Rødt ber nå kommunestyret om å revurdere vedtaket.


Leserinnlegg:

«Et klokt vedtak om vindturbiner – Havsul I»

Formannskapet i Ålesund kommune vedtok med stort flertall å be om ny konsekvensutredning for Havsul I.