Har økt omsetningen med 300 prosent under koronakrisen

Noen bedrifter har rekordhøy omsetning som følge av at våre økonomiske prioriteringer har endret seg. Polarbad har økt med hele 300 prosent.

Uvirkelig situasjon: Daglig leder i Polarbad Vest, Frank Vedeld har hatt nok å gjøre de siste månedene.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ettersom det ikke blir noen utenlandsferie i år, er det mange som bruker tid og penger på å oppgradere hus og hjem istedenfor.