Normal fraværsgrense i skolen til høsten

I mars ble det innført midlertidige endringer i fraværsgrensen på grunn av koronapandemien. Når skoleåret starter igjen, er det tilbake til normalen.

Fra høsten er det igjen normale fraværsregler som gjelder i skolene.   Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Nyheter

For elever som har milde eller ingen symptomer på sykdom, men som likevel må holde seg hjemme, kan skolene vurdere en ordning hvor elevene utfører organisert studiearbeid hjemmefra etter avtale med faglærer eller rektor, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Det gjøres dessuten unntak fra fraværsgrensen for elever som begynner på Vg4 påbygg, fordi enkelte av disse elevene parallelt vil måtte gjennomføre fag- og svenneprøver som ble utsatt i vår.