Om bord i skipene på Humla:

Lite håp for gamle båter

Fem forsyningsskip ligger i opplag ved Humla i Ålesund. Om bord i noen av dem har tiden virkelig satt sine spor.
Nyheter

Gress spirer på dekket, rødmalingen har mange steder blitt til rust, og en måse har laget reir på en av fenderne.