Planlegg ny barnehage på Godøya

«NLM barnehagene» vil bygge ny barnehage med plass til 108 barn.
Nyheter

«NLM barnehagene» har inngått ein intensjonsavtale om å kjøpe ei tomt på 7000 kvadratmeter ved idrettsbana på Godøya. Tomta ligg på venstre side av vegen, dersom ein bevegar seg mot idrettsbana på Godøya. Ønsket om ny barnehage blir forklart ved at der i dag er større etterspørsel enn plassar, hos allereie eksisterande Tryggheim barnehage – Godøya. Ved ein potensiell oppstart av den nye barnehagen vil eksisterande Tryggheim barnehage – Godøya avviklast.