Ville ikkje stanse vindkraftkaia midlertidig

Men det hadde dei full anledning til, meiner jurist og leiar i Rødt.

Kaiområdet på Håneset på Haramsøya. ARKIV.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er stilt fleire spørsmål rundt vindkraftkaia på Håneset på Haramsøya: Er det fylt ulovleg ut i sjøen? Er det avklart kven som eig grunnen? Var kommunestyret godt nok informert då planvedtak og detaljregulering vart gjort?