Oversikt over prosjektene:

Ålesund kommune får støtte til utslippsreduserende prosjekter

Ålesund kommune og deres samarbeidspartnere har blitt bevilget 4,2 millioner kroner til prosjekter innenfor klimaarbeid.

Thorfinn Bekkelund / NTB scanpix  Foto: Thorfinn Bekkelund

Nyheter

Miljødepartementet har satt i gang en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner kalt «klimasats». Intensjonen med ordninga er å kutte utslipp av klimagasser og bidra til et lavutslippssamfunn. Ålesund kommune har fått støtte til alle prosjektene de har søkt penger til. Til sammen er beløpet på 4,2 millioner kroner.