Vil ha pant på snusbokser

– Det ville ikkje vore ein snusboks liggjande ute i naturen på Sunnmøre hadde det vore pant på dei.

Snusboksinnsamling: «Sjøhesten Hippo sitt snusfornuftige kunstprosjekt»  Foto: Ina Giske

Nyheter

Tidlegare har Sunnmørsposten skrive om «Sjøhesten Hippo sitt snusfornuftige kunstprosjekt», som går føre seg i samarbeid med mellom anna Runde Miljøsenter.