Ulstein kommune på toppliste

Kommunal Rapport har rangert Norges kommunar, og Ulstein hamnar på åttandeplass. Samstundes slit næringslivet.

Stolt: Knut Erik Engh vart glad då han fekk vite om den gode plasseringa.  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

Kommunebarometeret rangerer kort sagt kva for kommunar som klarer å tilby dei beste tilboda til innbyggarane sine.