Leif Magne Langset har vore på Kleven søndag:

– Vi har ein langsiktig plan for dei tilsette

Den nye KMC-eigaren kan ikkje kommentere om dei er aktuelle for å kjøpe opp resten av konkursbua, men Langset-konsernet planlegg for at det skal vere arbeid for dei KMC-tilsette også i lang tid framover.

På Kleven: Søskenbarna Anders (t.v.) og Leif Magne Langset er høvesvis konsernsjef i familiekonsernet Langset AS, og styreleiar i Brødrene Langset AS og Langset Yard Services AS. Begge er også medeigarar i familiekonsernet. I helga møtte vi dei på hovudkontoret til Langset AS i utkanten av Molde.  

Nyheter

Og dette arbeidet skal etter planen også skje på Kleven eller i nærområdet elles.