Fylkesmannen krever ny reguleringsplan på Skjerva:

Ingen snarveger for ny bobilparkering

Vil Ålesund kommune ha bobilparkering i Kjøpmannsgata, får de ikke ta noen snarveger, sier fylkesmannen.

Klart til utbygging: Daglig leder Roar Salen i Ålesund parkering ser ut over området i Kjøpmannsgata der det kan komme 55 nye bobilplasser.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund Bobilparkering AS vil legge til rette for 55 nye bobilplasser på Skjerva der det også skal bli plass til grønne lunger, moderne søppelhåndtering og et servicebygg. Ettersom området er regulert til bolig og friområde, er det søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen. Fylkesmannen har til og med fått et brev der arkitektene som skal stå for utforminga av plassen, har bedt om at søknaden må behandles raskt.