Kystverket får overtredelsesgebyr på 451.000 kroner:

Forliset forsinket droneinnkjøp

Etter forliset til fregatten «Helge Ingstad» fikk Kystverket svært mye å gjøre. Det førte blant annet til at leveringen av innkjøpte droner ble forsinket. Nå må Kystverket ut med 451.000 kroner for en ulovlig direkte anskaffelse.

Ingstad-forliset: KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden, etter at fartøyet kolliderte med et tankskip og fikk store skader. Kystverkets deltakelse i denne aksjonen mot akutt forurensning er hovedårsaken til at det ble endringer i rammeavtale for dronetjenester, som igjen førte til at Kystverket ble innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.  Foto: NTB scanpix

Nyheter

Kystverket kunngjorde 20. april 2018 en åpen anbudskonkurranse, for inngåelse av en rammeavtale om kjøp av produkter og tjenester tilknyttet droner. Dette på vegne av Sjøfartsdirektoratet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kystvakten og Kystverket selv.