Fylkesmannen kritiserer grunneigar på Haramsøya

Nektar å ta imot stein til Nordøyvegen før papira er i orden

Grunneigaren laga til veg over dyrkamark og fylte ut strandsone, utan å søke om løyve. Planen var å selje stein til Skanska, men dei vil ikkje kjøpe før løyve eventuelt kjem på plass.

Haram: Til venstre i bildet ser vi steinbrotet. Til høgre nyvegen og moloen markert med raudt. Planen har vore å skipe ut stein til bruk på Nordøyvegen.  Foto: Staale Wattø (arkivbilde)

Nyheter

Vindkraftdebatten har storma på Haramsøya i år. I skuggen går det føre seg ei anna kontroversiell sak på øya.